Aktuelle

Billetter

Kontakt

Tilskud

Om teatret

Tilskud

Det Lille Teater har eksisteret siden 1966 og har status som Lille Storbyteater i Københavns Kommune og får herigennem tilskud til drift og produktion. Fra 1. januar 2013 har Det Lille Teater overtaget driften af Marionet Teatret i Kongens Have. Marionet Teatret har ligeledes eksisteret siden 1966. Begge teatre har siden været del af Lille Storbyteater ordningen, siden den blev oprettet i 1995.

Det Lille Teater & Marionet Teatrets forestillinger og arbejde har gennem de sidste år været støttet af:
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Bikubenfonden, Tuborgfondet, L. Zeuthens Mindelegat, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968, Nordea-Fonden, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorck's Fond, FrederiksbergFonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Hannibal Sanders Fond, 15. Juni Fonden, Oticon Fonden, Lasson Andersens Fond, BUPL's Solidaritets- og kulturpulje, Grete og Sigurd Pedersens Fond, Sportgoodsfonden, Toyota-Fonden,  Wilhelm Hansen Fonden, Danske Dramatikere, Solar Fonden af 1978 og Kaptajn Aage Nielsens Familiefond.

En stor tak til Københavns Kommune og alle private fonde.

Fra 2021 og frem til 2024 modtager Det Lille Teater & Marionet Teatret 4,5 mio. kr. i tilskud pr. sæson fra Københavns Kommune.