Aktuelle

Billetter

Kontakt

Tilskud

Om teatret

Tilskud

Det Lille Teater har eksisteret siden 1966 og har status som Lille Storbyteater i Københavns Kommune og får herigennem tilskud til drift og produktion. Fra 1. januar 2013 har Det Lille Teater overtaget driften af Marionet Teatret i Kongens Have. Marionet Teatret har ligeledes eksisteret siden 1966. Begge teatre har siden været del af Lille Storbyteater ordningen, siden den blev oprettet i 1995.

Det Lille Teaters forestillinger og arbejde er og har tidligere været støttet af:
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Bikubenfonden, Tuborgfondet, L. Zeuthens Mindelegat, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968, Nordea-Fonden, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorck's Fond, FrederiksbergFonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Hannibal Sanders Fond, 15. Juni Fonden, Oticon Fonden, Lasson Andersens Fond, BUPL's Solidaritets- og kulturpulje, Grete og Sigurd Pedersens Fond, Sportgoodsfonden, Toyota-Fonden og Wilhelm Hansen Fonden.

En stor tak til Københavns Kommune og alle private fonde.

Fra 2021 og frem til 2024 modtager Det Lille Teater & Marionet Teatret 4,5 mio. kr. i tilskud pr. sæson fra Københavns Kommune.