Det Lille Teater & Marionet Teatret er Lille Storbyteater i Københavns Kommune med et årligt driftstilskud på 4.500.000 kr. i perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.

Det Lille Teater & Marionet Teatrets forestillinger og arbejde har gennem de sidste år været støttet af:

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Bikubenfonden, Tuborgfondet, L. Zeuthens Mindelegat, Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968, Nordea-Fonden, Konsul George Jorck & Hustru Emma Jorck's Fond, FrederiksbergFonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Hannibal Sanders Fond, 15. Juni Fonden, Oticon Fonden, Lasson Andersens Fond, BUPL's Solidaritets- og kulturpulje, Grete og Sigurd Pedersens Fond, Sportgoodsfonden, Toyota-Fonden,  Wilhelm Hansen Fonden, Danske Dramatikere, Solar Fonden af 1978 og Kaptajn Aage Nielsens Familiefond, Lauritsen Fonden.

Teatret takker såvel Københavns Kommune som alle private fonde for tilskuddet.